O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii právní služby v souvislosti se zastupováním před soudy a jinými orgány veřejné správy, sepisováním smluv a jiných podání k orgánům veřejné moci, vymáháním pohledávek, zpracováváním právních rozborů a dalšími formami právní pomoci, které jsou potřebné v každodenním životě. Zaměřujeme se zejména na právní služby v těchto odvětvích:

Občanské právo

 • vymáhání pohledávek
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • právo nemovitostí
 • dědické právo
 • autorské právo

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
 • konkurzní právo
 • nepojmenované smlouvy

Evropské právo

 • přeshraniční vymáhání pohledávek
 • evropský platební rozkaz
 • výklad nařízení a směrnic EU

Správní právo

 • stavební řízení
 • přestupkové řízení
 • řízení podle části V. občanského soudního řádu
 • správní soudnictví

Při první návštěvě jsou probírána veškerá možná rizika Vašeho případu, včetně návrhu pro Vás „právně nejbezpečnějšího“ a nejekonomičtějšího řešení. Jsme malá advokátní kancelář, čímž je zabezpečen osobní přístup k Vašemu případu a téměř neomezené časové vytížení.

Ceník

Co se týče podmínek odměňování za poskytování právních služeb, tak vše je podřízeno výše uvedenému zákonu a prováděcím předpisům, zejména pak vyhlášce č. 177/1996 Sb., advokátnímu tarifu. Odměnu je možné rovněž stanovit hodinovou sazbou , popř. paušálním poplatkem, při poskytování služeb pravidelně ve větším rozsahu. Tato odměna pak reflektuje míru a složitost poskytovaných právních služeb, časovou náročnost a míru odpovědnosti advokáta.

Veškeré předpisy upravující poskytování právních služeb je možné zdarma stáhnout na webových stránkách České advokátní komory.